A Symmetry Arena Kft., mint a arenajatek.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, a weboldal működéséhez kapcsolódó rövid szöveges fájlok az un. cookiek, vagy sütik útján, valamint a weboldalon végzett tevékenységeitől függően egyéb esetekben (pl. nyereményjátékban való résztvétel, kapcsolatfelvétel, hírlevél feliratkozás) az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

  cégnév: Symmetry Arena Kft.
  székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26. IV. emelet 2.
  adószám: 13248118-2-41

  A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Symmetry Arena Kft.

  A honlap üzemeltetésével kapcsolatos, valamint az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól1

  2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):
  Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,;

 2. AZ ADATKEZELÉS ÁLTAL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

  Jelen tájékoztató a weboldalon elérhető funkciók útján megvalósuló személyes adatok kezeléséről, valamint a honlap működésével összefüggésben az alkalmazott programozási megoldások miatt automatikusan megvalósuló személyes adatkezelésről nyújt tájékoztatást.

  Nem terjed ki jelen tájékoztatás a weboldalról elérhető és az Adatkezelő rendelkezése alatt álló közösségi média alkalmazásokhoz/oldalakhoz kapcsolódó személyes adatkezelésekre, tekintettel arra, hogy ezen közösségi média alkalmazások/oldalak útján az Adatkezelő nem végez személyes adatkezelést (vagyis pl. nem gyűjt, tárol, dolgoz fel semmilyen személyes adatot). A közösségi média említett oldalai útján megvalósuló személyes adatkezelések az adott oldal, illetve szolgáltató saját adatkezelési szabályainak megfelelően történnek, amellyel kapcsolatban az adott szolgáltatók lentebb megjelölt oldalain kaphatnak bővebb tájékoztatást:

  1. SESSION ID, COOKIE-K (SÜTIK)

   A weboldal megtekintése és használata során session ID-t, vagyis egy az Ön böngészőjének azonosítására szolgáló kódsort küld, továbbá a weboldalon történő böngészés során rövid szöveges vagy számsor azonosító fájlok, (cookie-k vagy sütik) elhelyezésére is sor kerül az Ön gépén.

   A sütik két fajtáját alkalmazzuk a weboldal működése során: ideiglenes (vagy ún. munkamenet) sütik, továbbá a hosszabb ideig tárolódó (tartós) sütik. Az ideiglenes sütik, és a hosszabb időn át tárolódó sütik is azt a célt szolgálják, hogy az adott böngésző, és így az adott számítástechnikai eszköz (pl. asztali számítógép, laptop) azonosíthatóvá váljon. Az ennek során kezelt adat tehát az azonosítást szolgáló süti, valamint az adott azonosítóhoz kapcsolódó, a weboldalon kifejtett aktivitás (pl. a weboldal megnyitásának, elhagyásának/bezárásának ideje, a weboldalon végrehajtott műveletek, az innen megnyitott weboldal). Tájékoztatjuk, hogy sem az un. session ID, sem az alkalmazott egyéb sütik nem alkalmasak az Adatkezelő általi személyazonosításra, mivel nem a felhasználót (vagyis a weboldalt meglátogató személyét), hanem az általa használt böngésző programot, és eszközt azonosítják.

   TECHNIKAI OKOKBÓL SZÜKSÉGES SÜTIK

  2. OPCIONÁLIS SÜTIK

  3. A WEBOLDALON ALKALMAZOTT IDEGEN KÓDOK/SÜTIK (STATISZTIKA)

   A weboldalunkban Google LLC. - mint külső szolgáltató – statisztikai célú idegen kódjai/cookie-jai kerülnek alkalmazásra. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szolgáltató mind az oldal látogatásával kapcsolatos anonim (statisztikai célokat szolgáló) adatokat, mind az Ön által használt böngésző beállításaival, valamint az oldalon kifejtett aktivitásával kapcsolatos adatokat tárolhat (pl. az adott böngészőt használó milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mikor nézte meg). Az említett kódok nem alkalmasak a szolgáltató, illetve az Adatkezelő általi személyazonosításra, mivel a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag az Ön által használt böngésző szoftvert azonosítják.

   Ön jogosult rá, hogy a Google által alkalmazott cookiekat letiltsa vagy személyre szabja. A Google által végzett adatkezelésről részletesebb információkat az alábbi weblapon találhat: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy

   A Google által elhelyezett cookiekról itt lehet bővebb információt találni: https://policies.google.com/technologies/types

   Kérdéseire az alábbi elérhetőségen kérhet további tájékoztatás: data-protection-office@google.com

   Ön továbbá bármely időpontban jogosult a sütik alkalmazását a böngészőprogramjában általában letiltani, ebben az esetben viszont a weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngésző programok beállításai körében lehet törölni a sütiket a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani pl.:

   Edge: Beállítások/speciális beállítások/Adatvédelem és szolgáltatások/cookiek engedélyezése menüpont alatt;

   Chrome: Beállítások/Speciális lehetőségek/Tartalombeállítások/cookie-k/összes cookie és webhely adat/összes eltávolítása .)

  4. A NYEREMÉNYJÁTÉKOK LEBONYOLÍTÁSA SORÁN GYŰJTÖTT ADATOK

   A weboldalon megjelenő nyereményjátékok lebonyolításához a nyereményjáték aloldalakon adatot gyűjtünk a játékosok pályázatainak feldolgozásához. Ezeket az adatokat a játékosok adják meg, amikor kitöltik az adott nyereményjáték pályázatbeküldő űrlapját.

   A gyűjtött adatok tartalmazhatják 
   a pályázók elérhetőségi adatait (név, cím - bizonyos esetekben csak az irányítószám, email cím, telefonszám), a pályázat hitelesítéséhez szükséges adatokat (kuponkód, AP kód, vásárlás helye, vásárlás időpontja, számlaazonosító) és a nyereményjátékon való résztvételhez szükséges és opcionális hozzájárulásokat (pl. játékszabályzat elfogadása, hírlevél feliratkozás).

   A kérdőívet is tartalmazó űrlapok esetében egyéb adatokat (vásárlási szokások, termékekkel kapcsolatos visszajelzések, demográfiai adatok) is gyűjtünk. Ezek pontos listáját mindig az adott nyereményjátékoz tartozó játékszabályzat tartalmazza. Ezeket az adatokat kizárólag anonim statisztikák készítéséhez használjunk fel.
 3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA

  1. COOKIE-K/SÜTIK

   Az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti.

   Az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, külső szolgáltató (pl. Google, Facebook) által alkalmazott idegen kódokat használjon a weblappal összefüggésben, és szintén hozzájárul a személyes adatai ezúton történő kezeléséhez.

   Az adatkezelés célja:

   Session ID esetében a süti a munkamenet azonosítóját tartalmazza, alapvetően szükséges ahhoz, hogy a látogató használhassa a különböző funkciókat, így például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezést.

   A további sütik esetében:

   • a weboldal optimális működésének biztosítása;
   • a felhasználói élmény testre szabása;
   • az Ön, mint felhasználó (pontosabban az Ön által használt böngésző) azonosítása,
   • statisztikák készítése, a weboldal látogatottságának mérése céljából,
   • statisztikák készítése, rendszer diagnosztikai, ill. terhelés kiegyenlítést szolgáló célokból.

   A statisztikai célú cookie-k esetében látogatottsági információk gyűjtése, amelyek útján az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e.

   A weblapról begyűjtött cookie információk segítségével jobban megismerhetőek a weblappal kapcsolatos használati szokások, továbbá lehetőség nyílik információkat elemezni és ezzel is elősegíteni a weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel.

  2. NYEREMÉNYJÁTÉKOK

   Az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, amit a nyereményjáték weboldalán adhat meg, a "Beküldés"/"Kódbeküldés" gomb felett megjelenő hozzájárulási nyilatkozatok elfogadásával és a "Beküldés"/"Kódbeküldés" gomb megnyomásával.

   Az adatkezelés célja: 

   - Az elérhetőségi adatok esetében, a játékosok elérhetőségének biztosítása, a nyereményjáték lebonyolítása során, és azt követően legfeljebb 90 napig, a játékosokkal való kommunikáció, nyertesek értesítése és esetleges reklamációk kezelése céljából.
   - A hozzájárulási adatok esetében, az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulások tárolása, az adatkezelés jogosságának igazolásához.
   - A kérdőív adatok esetében, a beküldött adatok összesítése és azokból anonim statisztikák készítése Adatkezelő számára.

 4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  1. COOKIE-K/SÜTIK

   Az Adatkezelő által alkalmazott session ID esetében

   Név: PHPSESSID
   lejárat: az adott munkamenet. A munkamenet inaktivitása esetén 30 perc után, valamint a böngésző bezárásakor, ez a cookie törlődik.

   A Google által elhelyezett cookiekról itt lehet bővebb információt találni: https://policies.google.com/technologies/types

   Amennyiben az Ön által használt böngésző programban Ön letiltja a cookiek alkalmazását (törli azokat) az azok útján történő adatkezelés a törlés időpontjában megszűnik.

  2. NYEREMÉNYJÁTÉKOK

   A nyereményjátékok során gyűjtött pályázati adatokat a nyereményjáték lezárását követő 90 napig őrizzük meg, azután töröljük.

   A törvényi előírások miatt, az alábbi adatokat Adatekezelő a törvényben meghatározott ideig (5-8 évig) őrzi: nyertesek neve, címe, nyeremény, sorsolás időpontja.

   A nyereményjátékokkal kapcsolatosan gyűjtött egyedi kérdőív válaszokat a nyereményjáték lezárását követő 90 napig őrizzük meg, azután töröljük.

   A nyereményjátékokkal kapcsolatosan gyűjtött, a nyereményjáték lebonyolításához szükséges hozzájárulásokat a nyereményjáték lezárását követő 90 napig őrizzük meg, azután töröljük. A határozatlan időre szóló hozzájárulásokat (pl. hírlevél feliratkozás), Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig tároljaTájékoztatjuk, hogy Ön ezen hozzájárulásait bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

   • legegyszerűbben az Önnek megküldött hírlevél alján található „leiratkozó linkre” kattintással
   • személyesen az Adatkezelő címén: 1024. Budapest, Lövőház utca 2-6. szám alatt vagy
   • e-mailben a következő e-mail címre küldve: mammut@mammut.hu

   Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

 5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSÁNAK, TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI

  1. Az Adatkezelő az arenajatek.hu oldal üzemeltetéséhez szerződéses partnert (adatfeldolgozót) vesz igénybe, aki az oldal működtetését saját tárhelyén biztosítja, így az oldal működtetése, használata során keletkező adatok az említett szerződött partner eszközein tárolódnak. Az adatfeldolgozó adatai:

   cégnév: Checksum Kft.
   székhely: 1188 Budapest, Ady Endre u. 135/A.
   elérhetőség: info@checksum.hu
  2. Az Adatkezelő szerződéses partnereket (adatfeldolgozókat) vesz igénybe a nyereményjátékok lebonyolításához (pályázatok gyűjtése, ellenőrzése, sorsolás, nyeremények kiszállítása/átadása, ügyfélszolgálat, stb. ) Ezen adatfeldolgozók adatai:

   cégnév: Checksum Kft.
   székhely: 1188 Budapest, Ady Endre u. 135/A.
   elérhetőség: info@checksum.hu

   cégnév: Shift Event Kft.
   székhely: 1224 Budapest, Bartók Béla út 196.
   elérhetőség: office@shiftevent.hu
  3. A Google által használt cookie-k tekintetében külső szolgáltatóként az alábbi társaság működik közre:

   cégnév: Google LLC.
   cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States
   elérhetőség, tel.: +1 650 253 0000

   A Google LLC. regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek, így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.

  4. Az Adatkezelő hírleveleinek megküldéséhez MailChimp hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltatást veszi igénybe, ennek keretében a hírlevélre feliratkozók adatai a megküldés érdekékben a külső szolgáltató, mint adatfeldolgozó szerverein is tárolódnak. A külső szolgáltató adatai:

   cégnév: The Rocket Science Group LLC
   székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308
   elérhetőség: legal@mailchimp.com

   A The Rocket Science Group LLC. regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek, így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.

  5. Adattovábbítás harmadik (EU-n kívüli) országba

   Az Adatkezelő nem végez az Európai Unión kívülre irányuló adattovábbítást. A Google, illetve a Facebook idegen kódok/cookiek használatával összefüggésben a korábbiakban megjelölt adatok a Google, illetve a Facebook szerveire (adott esetben tengeren túli szervereire) is kerülhetnek, ugyanakkor mind a Google LLC., mind a Facebook Inc. tekintetében az adatvédelmi pajzs egyezmény folytán az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az adattovábbítás nincs további feltételhez kötve.

  6. A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

   Egyebekben az az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat senkinek nem adja át.

 6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

 7. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

  Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

  • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
  • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
  • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
  • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
  • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
  • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
  • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

  Az érintett egyes jogainak tartalma

  1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

   • kezelt személyes adatai kategóriái,
   • az adatkezelés célja,
   • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
   • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
   • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
   • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
   • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.
  2. személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3. személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
   • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
   • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
   • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

   Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

  4. az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

   A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

  5. Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

  6. a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 8. JOGORVOSLATI JOGOK

  Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

  Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

  megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  telefon: +36 1 391 1400

  Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

  Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

  Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

 


 1. A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.